Trade Sheet: Monday January 4, 2021

Date: Monday January 4, 2021

Company CLOSING PRICE $CHANGE (cents) P/E RATIO (times)12 MONTH PROJ. P/E (times)PRICE TO BOOK (times)Div Yield (2021 YTD)Div Yield (2020 YTD)
138SL4.851.006.3541.230.440.00%0.00%
18340.98 - 108.13134.290.810.00%4.08%
BIL83.49160.0032.8633.603.300.00%2.71%
BRG14.20 - na na 2.800.00%0.00%
CAR7.231.0010.3210.9319.700.00%8.86%
CBNY0.231.00 na na 68.100.00%0.00%
CCC61.27-154.0020.5015.574.930.00%0.00%
CPFV47.26-166.0048.1654.860.960.00%0.12%
EPLY25.13-287.0022.1222.605.330.00%2.31%
FIRSTROCKJMD12.594.001.183.740.110.00%0.00%
GK63.79111.0011.2510.561.120.00%2.55%
JBG28.82-64.0019.7716.572.020.00%1.05%
JMMBGL33.87-82.0010.0211.201.330.00%0.72%
JP21.1616.0010.7021.691.460.00%0.00%
JSE20.054.0035.4131.2010.110.00%2.60%
KEY5.993.00 na na 12.090.00%0.00%
KPREIT7.25 - 18.07299.581.150.00%1.21%
KW46.9055.0028.3431.192.410.00%1.17%
MIL5.90-10.00 n/a n/a 0.710.00%2.17%
MJE7.84-15.00 n/a n/a 0.940.00%0.75%
MPCCEL153.00 133.89 na 1.190.00%0.00%
MTLJA43.42 n/a na 5.090.00%0.00%
NCBFG144.0582.0018.6119.182.280.00%0.70%
PAL1299.99 n/a na 6.180.00%0.00%
PJAM70.99300.0019.4518.771.690.00%0.93%
PJX9.50 - n/a na 0.830.00%0.00%
PROVENJA35.6422.0014.2815.071.290.00%3.42%
PULS4.58-25.0033.2331.996.780.00%0.41%
QWI0.75-1.00 n/a 19.400.690.00%0.00%
RJR1.743.00 n/a na 1.870.00%0.00%
SALF28.58-202.0047.3255.633.210.00%1.63%
SCIUSD13.06 6.889.120.410.00%0.00%
SCIJMD16.349.009.5712.680.570.00%0.00%
SELECTF0.631.00 n/a 11.750.760.00%0.00%
SELECTMD0.70-1.00 n/a 19.98 n/a 0.00%0.00%
SEP64.57-33.0015.3914.892.860.00%1.23%
SGJ43.90-22.0015.0916.261.230.00%3.51%
SIL3.0612.0012.1012.910.950.00%1.72%
SJ48.80-88.0012.6116.791.880.00%1.70%
SML5.48-2.0015.7618.950.990.00%3.45%
SVL17.7514.0020.9517.4712.120.00%4.09%
TJH1.32-1.0049.71 na 2.110.00%5.62%
VMIL5.72-18.0018.5522.722.230.00%0.51%
WIG0.75 - 14.3012.072.120.00%0.33%
WISYNCO16.60-24.0025.1226.104.490.00%1.07%
XFUND8.25-68.00 n/a na 1.030.00%0.00%
FIRSTROCKUSD0.091.007.7524.580.750.00%1.50%
MTL0.111.00 n/a na 1.930.00%0.00%
MPCCELUS1.14 - 141.19 na 1.250.00%0.00%
PBS0.794.00111.30156.533.040.00%1.08%
Proven0.24 - 13.6614.421.230.00%2.75%
SCIUS0.16 - 13.2617.390.780.00%0.00%
SCIJA0.13 9.6912.710.570.00%0.00%
SILUS0.02 11.2210.660.880.00%1.81%
TJHUSD0.01 - 53.51 na 2.270.00%0.00%
TOKI0.01 n/a n/a na 0.00%0.00%
AFS20.66-284.0050.7967.512.490.00%0.98%
AMG1.668.0015.1214.341.550.00%0.00%
BPOW3.0022.0029.4326.081.690.00%0.36%
CABROKERS1.891.00 n/a 48.751.790.00%0.00%
CAC13.00 51.5546.844.320.00%0.00%
CFF1.56-5.0033.4619.773.010.00%15.53%
CHL6.51-109.0025.1729.975.330.00%2.24%
CPJ2.602.00 n/a na 1.250.00%0.00%
DCOVE8.802.00 n/a na 0.900.00%3.42%
DTL2.38 - 18.8117.374.080.00%0.50%
ECL3.50-3.00 n/a na 1.980.00%0.99%
EFRESH0.74 - n/a na 1.380.00%0.00%
ELITE3.00-1.00 n/a na 2.360.00%0.00%
FOSRICH4.11 20.4819.742.380.00%0.00%
FTNA5.682.0023.3921.784.930.00%2.12%
GENAC6.19 12.4314.182.390.00%0.00%
GWEST0.75 - n/a na 0.580.00%0.00%
HONBUN5.5120.0015.5714.312.990.00%0.56%
ICREATE0.623.00 n/a na na 0.00%0.00%
INDIES2.65 - 17.7916.884.540.00%5.28%
ISP19.50 61.7631.505.190.00%0.00%
JAMT1.981.0018.8412.452.430.00%3.05%
JETCON0.79 22.6628.500.830.00%0.00%
KEX6.63-12.00 n/a na 4.450.00%0.00%
KLE1.3217.00 n/a na 3.860.00%0.00%
KREMI4.17-2.0016.9215.011.930.00%0.69%
LASD3.12-8.0013.2212.091.820.00%1.56%
LASF2.7319.00 na 16.762.210.00%0.00%
LASM3.894.0013.8712.482.220.00%1.56%
MAILPAC2.77-1.0016.2914.5714.810.00%3.24%
LUMBER1.51-3.0010.4210.114.130.00%1.30%
MEEG3.20 n/a na 1.800.00%2.81%
MDS4.297.00 n/a na 1.380.00%0.00%
PTL1.45 41.7440.252.760.00%0.00%
PURITY1.35 na na 0.420.00%0.00%
ROC4.2040.00563.51134.691.810.00%0.00%
SOS4.20-34.0021.3631.871.680.00%1.76%
SSLVC0.56-1.00 n/a na na 0.00%0.00%
LAB2.95-11.0021.9523.506.010.00%3.07%
TROPICAL1.19 - 21.2716.571.990.00%0.00%
tTech4.27-3.0030.1033.041.930.00%0.00%

Click Here to Download
2021-01-04T15:15:52-05:00